Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Medlemsdokument

Medlemsintyg


Om du behöver ett intyg på medlemskap i SSSF, så skickar du ett mail till sssf@sssf.net och ange: Namn, adress, telefonr, förening samt personnummer. Handläggningstiden är en till två veckor.

Policy föreningsintyg  >>>

Vanliga frågor med svar  >>>

Utbildningsriktlinjer  >>>

Loggbok för skytte  >>>

Lerduveprotokoll  >>>

Föreningsrapport  >>>

SSSF:s stadgar  >>>

Säk B 2020  >>>

Intigritetspolicy GDPR  >>>