Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Federationsstyrelsen

Styrelsens sammansättning:

Ordförande:

Vice ordförande:

Sekreterare:

Kassör:

Ledamot:

Suppleant:

Suppleant:

 • Magnus Hansson
 • Arvid Buckard
 • Per-Anders Rundlöf
 • Ronnie Ljungvall
 • Niklas Dahlgren
 • Leif Gäverth
 • Jan-Erik Buckard

Revisorer:

Ordinarie:

Ordinarie:

 • Hans Esbjörnsson
 • Fredrik Rundgren

Valberedning:

Ingen valberedning finns vald.

Delegater:

MLASC
Ordinarie:


MLAIC

Ordinarie:


 • Mikael Lauth • Jim Eriksson

Tävlingskommitté:

Ordförande:

Ledamot:

Ledamot:

 • Georg Wallinder
 • Vakant
 • Vakant

Krutkorn:

Redaktör:

 • Mikael Lauth