Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Hemmabanan

Inbjudan till Hemmabanan 2021


Även i år kan du som skytt ställa upp med två starter i samma klass i hemmabanetävlingen. På försök öppnar vi även upp för att skjuta originalklass i år för klasserna Küchenreuter samt Minié. Du kan starta i endera original eller replikaklassen, om det inte framgår på skjutkortet vilket vapen man skjutit med placeras man i replikaklassen.


Kostnaden är 50:-/per start. Betalda starter för 2021 kan endast användas under 2021.


När du skickar in ditt resultat kommer SSSF sortera ditt bästa resultat till omgång 1 och ditt sämre till omgång 2. Du behöver alltså inte göra något extra, bara skjuta två gånger. Väljer du att bara starta en gång kommer ditt resultat hamna i omg.1. Medaljer utgår för båda omgångarna.


Nytt för i år är även att endast platser 1-3 kommer att särskiljas om man skjutit lika poäng vilket betyder att det som exempel kan komma att bli fem stycken 4’e placeringar i en klass. Tävlingen är öppen för medlemmarna i SSSF. Medlemskapet kontrolleras. Anmälan sker genom att maila till hemmabanan@sssf.net


Mailet ska utöver din mailadress angiven i texten även innehålla ditt namn, gatuadress, antal starter för Bana resp Lerduvor. Därefter skickas starterna ut tillsammans med en faktura. Tävlingstiden är 1 april – 15 oktober och man kan anmäla sig när som helst under tävlingstiden.


Bana: Man skjuter enligt SSSF:s skjutreglemente. Varje skytt erhåller 2 klisterlappar och 1 skjutkort för varje klass. Klisterlapparna placeras på speglarnas baksida mitt för centrum. Glöm inte fylla i eget namn och kontrollantens namn innan klisterlappen sätts fast på spegeln. Resultatet noteras på skjutkortet i fallande skala och summeras. Fyll i klisterlapparnas nummer på skjutkortet.


Hagel: Man skjuter hagel enligt SSSF:s skjutreglemente, dvs. 25 duvor. Varje skytt erhåller 1 klisterlapp och 1 skjutkort för varje klass. Klisterlapparna placeras på kontrollappens baksida. Glöm inte fylla i eget namn och kontrollantens namn på klisterlappen. Resultatet noteras på skjutkortet och summeras.


Senast vid tävlingens utgång sändes skjutkorten och påskjutna speglar* till Tävlingsledaren. OBS! Skjutkortet måste vara ifyllt. För att undvika fel kommer ofullständiga skjutkort att returneras för komplettering.


*Endast de speglar som uppfyller guldfordringarna i respektive klasser skall skickas in för kontroll och mätning. Gäller ej Miquelet, Tanegashima och Hizadai där ett fotografi får ersätta spegeln och mailas till hemmabanan@sssf.net


Efter tävlingens slut sammanställs resultatlista som sänds till alla deltagare tillsammans med ett diplom. De tre främsta i varje klass får medalj (oavsett antalet deltagare i klassen). Lycka till med skjutningen!


Då det i dagsläget inte finns någon ansvarig för tävlingen återkommer SSSF med info om vart speglarna ska skickas, håll utkik på http://sssf.net/ för adressuppgifter.


/Styrelsen SSSF

2020 introducerades nya medaljer för "Hemmabanan". Inte ett öga torrt!