Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Hemmabanan


Inbjudan till Hemmabanan 2022


Nu går vi tillbaka till ordinarie rutiner för Hemmabanetävlingen. Endast en serie per tävlingsklass, replika och original skjuter i samma klass.


Tävlingstiden är mellan 1 April - 15 Oktober. Tävlingen är endast öppen för medlemmar i SSSF. Tävlingen skjuts i enlighet med SSSF:s skjutreglemente för respektive klass.


Anmälan kan ske löpande under året och ska innehålla hur många starter du vill skjuta, "precision" eller "hagel", ditt fullständiga namn samt postadress. Anmälan mejlas in till "hemmabanan@sssf.net". Medlemskap kommer kontrolleras


Kostnad 50kr/start. Betalda starter för 2022 kan endast användas under 2022. Klisterlappar och faktura sänds ut samtidigt. Resultatkorten ska vara hos tävlingsledningen tillhanda senast 25 Oktober. Försenade resultat giltigförklaras ej. 

Alla skyttar erhåller diplom och de tre främsta i varje klass erhåller medalj oavsett antal deltagare. 


Precision:

 1. Skytten skjuter enligt SSSF:s skjutreglemente.
 2. Varje skytt erhåller 2 klisterlappar och 1 skjutkort för varje klass.
 3. Fyll i eget namn och kontrollantens namn innan klisterlappen sätts fast på spegeln.
 4. Klisterlapparna placeras på speglarnas baksida mitt för centrum.
 5. Resultatet noteras på skjutkortet i fallande skala och summeras.
 6. Fyll i klisterlapparnas nummer på skjutkortet.


Hagel:

 1. Skytten skjuter hagel enligt SSSF:s skjutreglemente, dvs. 25 duvor.
 2. Varje skytt erhåller 1 klisterlapp och 1 skjutkort för varje klass.
 3. Fyll i eget namn och kontrollantens namn på klisterlappen.
 4. Klisterlapparna placeras på kontrollappens baksida.
 5. Resultatet noteras på skjutkortet och summeras.


Senast vid tävlingens utgång sändes skjutkorten och påskjutna speglar* till Tävlingsledaren. OBS! Skjutkortet måste vara ifyllt. För att undvika fel kommer ofullständiga skjutkort att returneras för komplettering.


Endast de speglar som uppfyller guldfordringarna i respektive klasser ska skickas in för kontroll och mätning. Gäller ej Miquelet, Tanegashima och Hizadai där ett fotografi får ersätta spegeln och mailas till hemmabanan@sssf.net.

Efter tävlingens slut sammanställs resultatlista som sänds till alla deltagare tillsammans med ett diplom.


Skjutkort och guldfodrade speglar skickas in till:

Niklas Dahlgren

Storgatan 42

644 31 Torshälla


Vid frågor mejla till "hemmabanan@sssf.net".

Tävlingsledare och ansvarig: Niklas Dahlgren.

2020 introducerades nya medaljer för "Hemmabanan". Inte ett öga torrt!