Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Federationsmötes-handlingar

Federationsmötet 2024

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Förslag Verksamhetsplan:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Proposition 1:

Proposition 2:

Proposition 3:

Fullmakt:

Samtliga handlingar:


Uppdaterad: 15/06-2024

Federationsmötet 2022

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Proposition 1:

Proposition 2:

Proposition 3:

Motion 1:

Motion 1 Styrelsens svar:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 17/06-2022

Federationsmötet 2020

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Verksamhetsplan:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Federationsmötet 2018

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Verksamhetsplan:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Federationsmötet 2016

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Verksamhetsplan:

Motion 1:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Federationsmötet 2014

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

EM-Resultat:

Gull-Britts BoR-rapport:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Verksamhetsplan:

Motioner och svar:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Federationsmötet 2012

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Verksamhetsplan:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Federationsmötet 2010

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Verksamhetsplan:

Motioner och svar:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Federationsmötet 2008

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Federationsmötet 2023

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Förslag Verksamhetsplan.:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Proposition 1:

Proposition 2:

Proposition 3:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 16/07-2023

Federationsmötet 2021

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balans- och Resultaträkning:

Årsredovisning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Verksamhetsplan:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Federationsmötet 2019

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Verksamhetsplan:

Motioner och svar:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Federationsmötet 2017

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Verksamhetsplan:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Federationsmötet 2015

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Verksamhetsplan:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Federationsmötet 2013

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Verksamhetsplan:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Federationsmötet 2011

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balansräkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Verksamhetsplan:

Motioner och svar:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Federationsmötet 2009

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Verksamhetsplan:

Motion 1:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Federationsmötet 2007

Dokumenten finns till höger:

Kallelse: 

Dagordning:

Protokoll:

Valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse:

Balans- och Resultaträkning:

Revisionsberättelse:

Budget:

Verksamhetsplan:

Samtliga handlingar:

Uppdaterad: 07/06-2022

Fler handlingar kan digitaliseras vid mån av tid...