Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Stadgar och Skjuthandboken

Svenska Svartkruts Skytte Federationens viktigaste dokument är våra stadgar. Stadgarna är federationens ramverk för hur verksamhetens måste drivas och innehåller de fundamentala reglerna för medlemskap, årsmötet, styrelsen mm. ska fungera. 


Det går att lägga till nya stadgar, ta bort stadgar och justera stadgarna men hur det går till är fastställt i stadgarna. 


Skjuthandboken är federationens näst viktigaste dokument. Här står det hur våran skytteverksamhet fungerar, vilka klasser som finns och hur tävlingar ska genomföras. Skjuthandboken sammanställdes för första gången och godkändes på årsmötet år 2022. 


Båda dokumenten är vitala för SSSF:s verksamhet, samtliga medlemmar bör har läst igenom båda dokumenten minst en gång.  

Stadgarna:

Nedan har du dokumentet.

Skjuthandboken:

Nedan har du dokumentet.

Har du frågor om stadgarna eller skjuthandboken så använd kontaktformuläret i menyn, längst till höger.