Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Medlemsinformation

Bli medlem


Medlemsavgiften är 250 kr/år fr.o.m 2012 och inkluderar vår tidning "Krutkorn" som utkommer 4 ggr/år samt den avtalade och viktiga olycksfalls- och ansvarsförsäkring. Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften på vårt Bankgiro 741-4766. Uppge på inbetalningskortet namn samt vilken klubb du tillhör.


I och med nya dataskyddsförordningen (GDPR) så måste vi ha ditt godkännande för att spara dina person- och adressuppgifter. SSSF behöver dessa för att kunna skicka ut tidningen Krutkorn, meddelanden, bokföra klarade årtalsmärken, m.m. I fall du som medlem begär föreningstillhörighetsintyg för licensansökan behöver vi även ha ditt personnummer då detta är ett krav från Polisen. Dina uppgifter är endast för SSSF eget bruk och kommer inte att lämnas ut till tredje part eller för kommersiella syften. SSSF kommer att spara dina uppgifter för en period av tio (10) år efter senaste medlemsinbetalning, för att underlätta ett återinträde efter eventuell paus i skytteverksamheten (bl.a. för att kunna bygga vidare på årtalsmärken utan att börja om från början). Kontakta sssf@sssf.net för att lämna in rättelser, få information om uppgifter som vi har lagrade om dig eller om du vill bli borttagen ur våra register (rätten att bli glömd).

Medlem i SSSF

Att bli medlem är enkelt. Betala in avgiften på 250 kr till Bankgiro 741-4766 och skriv ditt namn samt vilken klubb du tillhör.

Medlemsintyg


Om du behöver ett intyg på medlemskap i SSSF, så skickar du ett mail till SSSF och ange; Namn, adress, telefonnummer, klubbtillhörighet samt personnummer. sssf@sssf.net

Medlemsintyg

Policy föreningsintyg  >>>

Vanlig fråga och svar  >>>

Utbildningsregler  >>>

Loggbok för skytte  >>>

Rankinglistor (2019)  >>>

Lerduveprotokoll  >>>

Föreningsrapport  >>>

Stadgar SSSF  >>>

Rekordnoteringar  >>>

Säk B 2020  >>>