Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Medlemsinformation

Medlemsintyg


Om du behöver ett intyg på medlemskap i SSSF, så skickar du ett mail till sssf@sssf.net och ange: Namn, adress, telefonnummer, klubbtillhörighet samt personnummer. Handläggningstiden är en till två veckor. Mvh/sssf@sssf.net

Medlem i SSSF

Att bli medlem är enkelt. Betala in avgiften på 350 kr till Bankgiro 741-4766 och ange namn, adress och förening.

Handikapp/dispenser


Hur SSSF ställer sig till dispenser för olika handikapp. Dispenser i andra förbund/federationer ska kunna gälla inom SSSF. Dispensen ska kunna uppvisas på anmodan. Inga rekord kan tas under skytte med dispens och detta börjar gälla från 1 januari 2023. För skyttar som endast skjuter inom SSSF och är i behov av dispens behöver kontakt tas med styrelsen.

Bli medlem


Medlemsavgiften är 350 kr/år fr.o.m 2023 och inkluderar vår tidning "Krutkorn" som utkommer 4 ggr/år samt den avtalade och viktiga olycksfalls- och ansvarsförsäkring. Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften på vårt Bankgiro 741-4766. Uppge på inbetalningskortet namn, adress samt vilken klubb du tillhör.


SSSF behöver dina person- och adressuppgifter för att kunna skicka ut tidningen Krutkorn, meddelanden, bokföra klarade årtalsmärken, m.m. I fall du som medlem begär föreningstillhörighetsintyg för licensansökan behöver vi även ha ditt personnummer då detta är ett krav från Polisen. Dina uppgifter är endast för SSSF eget bruk och kommer inte att lämnas ut till tredje part eller för kommersiella syften. SSSF kommer att spara dina uppgifter för en period av tio (10) år efter senaste medlemsinbetalning, för att underlätta ett återinträde efter eventuell paus i skytteverksamheten (bl.a. för att kunna bygga vidare på årtalsmärken utan att börja om från början).


Kontakta sssf@sssf.net för att lämna in rättelser, få information om uppgifter som vi har lagrade om dig eller om du vill bli borttagen ur våra register (rätten att bli glömd).