Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Rankinglista

Svenska rankinglistan är baserad på inviduella resultat av skyttar som deltagit på internationella- och svenska mästerskapstävlingar.


Svenska mästerskaps tävlingar inkluderar Svenska mästerskapet men även de regionala tävlingarna, Nord-SM, Syd-SM, Väst-SM och Öst-SM.


Internationella mästerskapstävlingar innehåller Nordiska mästerskapet, Europeiska mästerskapet samt Världsmästerskapet, de sistnämnda går varannat år. NM varje år, EM ojämna år och VM jämna år.


Tävlingar sanktionerade av Muzzle Loaders Associations International Comittee, MLAIC, är även godkända rankingresultat. 


Föreningar kan även "klassa upp" egna tävlingar genom att skicka en förfrågan till federationsstyrelsen. Tävlingen, efter godkännande, klassas då upp till en "kvalificeringstävling" och resultaten räknas då in i rankinglistan. Förfrågan måste dock skickas in årligen!

För mer information gällande kvalificeringstävlingar se "Skjuthandboken, Kvalificeringstävlingar".


Forsa PK:s "Hälsingebocken" är för nuvarandet den enda kvalificeringstävlingen. 


Mer information angående Rankinglistan hittas i "Skjuthandboken".


Rankinglistan: